Alois Král

Alois Král – Lolin

Nejdéle činný skaut boskovického střediska

Alois Král se narodil se 12. června 1927 v Boskovicích. Začal skautovat v roce 1937 v chlapeckém oddíle, který vedl Antonín Klíč a Vlastimil Sychra – Šedý Vlk. O dva roky později v roce 1939 byl skauting v Československu zakázán. Ke skautingu se tedy Lolin vrátil až v květnu 1945. Na konec války vzpomínal takto:

„Ke konci války policisté delegovali skauty, aby drželi službu na radnici pro případ náletů. Měli jsme tam telefon a když byl hlášen nálet, skauti vylezli na radnici a dolů hlásili odkud, a kam letadla letí a případně, která místa byla ve městě zasažena náletem… Jednou byl telefonem hlášený nálet, a tak jsme vylezli na radnici. Viděli jsme letadla, jak něco pouští, a tak jsme si lehli na zem. Ale ono se nic nedělo, tak jsme se podívali a zjistili jsme, že to byli Angličani, kteří pouštěli prázdné nádrže. Padly do pole vedle Boskovic. Lidi to měli rádi, protože tam vždycky zůstávalo trochu leteckého benzínu.” kdy se stal jedním z nejaktivnějších vedoucích, kteří se podíleli na obnovení boskovického střediska.

Po válce začal společně s ostatními aktivními členy obnovovat činnost střediska. Sám se stal členem 1. chlapeckého oddílu, kam patřil do družiny Netopýrů, jejímž rádcem byl Luboš Klíč. V létě 1945 se zúčastnil skautského pracovního tábora v Boršově, kde boskovičtí skauti pomáhali při žních. Za pomoc následně obdrželi standartu práce od ministerstva zemědělství.

V roce 1946 byl střediskem pověřen založit další v pořadí čtvrtý oddíl, jehož se stal vůdcem. Vůdcovskou zkoušku složil na Jinošovské lesní škole téhož roku. Jako vůdce oddílu organizoval tábory, které obvykle byly společné pro více oddílů. Jednalo se o tábory v roce 1946 (Bystřice nad Pernštejnem), v roce 1947 (Kramolín) a poslední tábor v roce 1948 (na řece Jihlavě). Během roku 1949 byla skautská činnost postupně utlumována a k 1. lednu 1950 byl skauting již podruhé zakázán. K dalšímu obnovení Junáka došlo na jaře 1968 a Lolin opět patřil mezi nejaktivnější činovníky. Organizoval tábory v roce 1969 u Kořence a v roce 1970 u Lysic. K 1. září 1970 byl Junák potřetí zakázán.

V roce 1989 byl Junák opět obnoven. K vedení boskovického střediska byl okresní radou Junáka pověřen Alois Král – Lolin, který v 23. února 1990 středisko obnovil. Střediskový sněm ho opakovaně zvolil vedoucím střediska. Funkci zastával až do roku 2007, kdy při dovršení svých 80 let odstoupil.

11. května 2013 byl vyznamenán medailí sv. Jiří stříbrného stupně. Až do své smrti 9. května 2017 byl vůdcem oddílu oldskautů a účastnil se akcí pořádaných střediskem.