Karel Šafář

br. Karel Šafář – Kája (vlevo), ses. Libuše Králová – Královna (uprostřed), br. Alois Král – Lolin (vpravo)

Karel Šafář se narodil 13. července 1954 v Boskovicích. Skautovat začal v roce 1969, kdy ho do skautu přivedl strýc Miroslav Mazal (*1924), který byl předválečný skaut.
V oddíle se stal rádcem družiny Vyder. Roku 1969 se zúčastnil táboru na Kořenci, v roce 1970 absolvoval rádcovský kurz u Wilsonovy skály na řece Jihlavě. Téhož roku se zúčastnil tábora u Lysic. V této době ale nebyl skautsky příliš aktivní, protože byl na internátě v Brně.

Po zákazu Junáku v roce 1970 ho oslovil pan Matuška z DDM, zda by nechtěl pokračovat jako vedoucí v pionýrské skupině. Schůzek se zúčastnil jen párkrát, vadila mu “politická nalejvárna”, takže na schůzky přestal chodit.

V letech 1973 – 1975 absolvoval povinnou vojenskou službu. Po návratu do Boskovic se scházel s oldskauty v cukrárně Ara, s mládeží ale nepracoval.

Roku 1990 se účastnil obnovení střediska a stal se hlavním vedoucím 3. chlapeckého oddílu, který formálně vedl až do roku 2009. Poté se podílel na vedení oddílu, táborů i střediska. Když boskovické středisko začalo jezdit na Randulku, výrazně se podílel na stavbě chaty a dodnes je správcem tábořiště na Randulce. V roce 2007 převzal vedení střediska po Aloisu Královi – Lolinovi a vede jej do dnešní doby. V červnu 2016 obdržel skautskou zlatou medaili Jihomoravského kraje.