Odešla sestra Liba

V neděli 1. 12. 2013 nás předešla k Vedoucímu nejvyššímu sestra Liba Králová. V letech 1968 – 1970 vedla dívčí oddíl (tábory v Bystřici a u Lysic). Od r. 1990 vedla s Lolinem společně celou agendu střediska. Asi do r.2000 byla také  okrskovým výchovným zpravodajem. Byla dobrou duší všech skautských akcí (včetně napečení dobrot).   Karel, Lolin a mezi nimi Liba