Vzkaz starosty Junáka k 17. listopadu

Před 25 lety si rodiče dávali pozor, co smějí říct před svými dětmi. K předstíraným volbám se chodilo z povinnosti. Svobodnou Evropu bylo třeba poslouchat potichu a jen, když nebyly právě zapnuté rušičky. Být v kontaktu s někým v zahraničí znamenalo být pod kontrolou. Sdělovat svůj názor mimo okruh nejbližších přátel zavánělo problémy. A skauting byl zakázán. Pak přišel rok 1989. Poláci volili Přečíst si víc oVzkaz starosty Junáka k 17. listopadu[…]