Nové podsadové stany a celty na tábory

Naše středisko – Junák – český skaut, středisko Boskovice, z.s., získalo z Jihomoravského kraje finanční podporu 83.700 Kč na pořízení nových podsadových stanů a celt na dětské letní tábory, které pravidelně pořádá. Celková výše projektu byla 129.422 Kč.

Za získané peníze a spoluúčast byly pořízeny 4 nové podsady a 27 celt na obnovu současných stanů. Všechny podsadové stany a 8 celt bylo použito na táborovou základnu Štěchov-Lačnov, která navýšila ubytovací kapacitu na 48 osob z původních 40 a letošní táborů se díky tomu mohlo účastnit více dětí. Počet dětí a dospělých, kteří o prázdninách trávili tábor na této základně bylo asi 140.

Zbylé celty, tj. 19 jsme použili pro naši druhou táborovou základnu – Randulka, kde jsme nahradili staré celty novými. Táborová základna má kapacitu asi 60 osob a letos ji využilo odhadem asi 160 dětí a jejich vedoucích.

Dotaci jsme vyčerpali v plné výši a to ještě před velkými prázdninami, abychom vše mohli využít na táborech.

V Boskovicích 11. ledna 2017.
Boris Láník,
zástupce statutárního orgánu

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.