3. 8. 2013

O nás

Skautské středisko Boskovice má dlouhou tradici
sahající až do roku 1919. V současnosti sdružuje cca 440 členů v osmi oddílech, z toho je jeden dívčí, jeden chlapecký, tři smíšené, dva oddíly starších členů a jeden oddíl oldskautů.

Vývoj počtu členů střediska podle věkových kategorií

Středisko má dlouhodobě rostoucí členskou základnu. Jeho členové se aktivně zapojují do skautského i občanského života. Mezi tradiční akce které středisko pořádá můžeme zmínit akci pro skauty i veřejnost „Junácká stezka“, celostátní skautskou sbírku Postavme školu v africe, vánoční divadelní představení, a jiné. Aktivně se také zúčastňujeme vzpomínkových akcí při příležitosti významných státních svátků. Ze skautských akcí se pak pravidelně podílíme na pořádání akcí typu Svojsíkův závod a Závod vlčat a světlušek na různých úrovních (okresní, krajské). Pomyslným vyvrcholení každoroční činnosti je několik běhů letních táborů.