9. 12. 2014

Oddíly

1. ODDÍL OIČEGO Jsme skautský smíšený (dívčí i chlapecký) oddíl působící v Boskovicích. Naše družiny se pravidelně každý týden schází na družinových schůzkách. Každý měsíc vyrážíme na jednodenní či vícedenní výpravy. Třešničkou na konec je letní stanový tábor.

2. ODDÍL AKÉLA Jsme smíšený skautský oddíl, to znamená že v oddíle máme jak chlapce, tak dívky. Název oddílu odkazuje na jméno vlka, který se ujal a vychoval Mauglího tak, aby se mohl pohybovat v přírodě a mezi ostatními tvory.

6. ODDÍL NIBOWAKA

8. ODDÍL ODLDSKAUTI

10. ODDÍL R&R

11. ODDÍL KMENE DOSPĚLÝCH

Jak to vlastně začalo?
Začalo to dávno. Každý z našeho oddílu – někde jinde, někdy jindy, jinak dlouho, s jiným odhodláním, s jinou představou, jiným nadšením, s jiným odznakem, jinými přáteli, jinými zážitky, ale všichni společně – skauti.

A pak?
Dětství končí, dospívání skončí, rádcování skončí, vůdcovství končí, ale být skautem, to nikdy nekončí. To je na celý život.

A tak co dál?
Máme rodiny a děti a s nimi touhu předávat dál skautské ideály. Založíme nový – 11. oddíl. – Klub rodinného skautingu !!!

Naše činnost?
Pomoc ve středisku s většími akcemi – Junácká stezka apod. Pomoc oddílům realizovat a nabízet kompars pro oddílové hry a výpravy. Pořádání skautského tábora pro rodiny s malými dětmi.