8. 11. 2013

Oldskauti

Oldskauti v Boskovickém středisku

Ve středisku je speciální skupina asi třiceti skautů, kteří se již aktivně nepodílejí na přípravě aktivit pro děti, ale stále jsou věrni skautské myšlence a pravidelně se scházejí každou neděli v penzionu Zlatá růže (ihned po Mši svaté) a nepravidelně při oslavách narozenin, výročí nebo návštěvou skautských táborů a základen.