Historie

První zmínka o boskovických skautech pochází z roku 1919. Jedná se o pokladní knihu prvního skautského oddílu, kde je uveden převod částky 5 Kčs z roku 1919 na rok 1920. Mezi další prameny patří zápisy družin Srnců a Veverek z let 1920 a 1921. V Boskovicích tedy působily dva oddíly – jeden dívčí a jeden chlapecký. Jejich činnost trvala celých dvacet let, následně byla přerušena druhou světovou válkou a zákazem skautského hnutí v říjnu 1940.

Mezi boskovickými skauty vyrostl i Leopold Färber (Hurvínek), který se později zapojil do protinacistického i protikomunistického odboje.

Ihned po válce v květnu 1945 obnovilo středisko Boskovice svoji činnost. Vedoucím se stal Vlastimil Sychra – Šedý Vlk, registrovaných členů bylo asi 600. Postupně vzniklo pět skautských oddílů. Skauti si zajistili malé klubovny, a dokonce odkoupili i montovaný barák po dělnících z jeskyně Kůlna. Ten roku 1946 postavili na Skautské louce za dnešní Červenou zahradou. Skautskou louku dostali k užívání od hraběte A. Mendsforffa-Pouilly.

Do roku 1948 uspořádalo středisko celkem osm táborů. Skautská organizace již v této době byla oficiálně pod Svazem československé mládeže. Po komunistickém převratu se proti skautům rozjela ze strany státu velká kampaň a roku 1950 byla organizace již podruhé ve své historii rozpuštěna. Jelikož barák boskovických skautů nesměl být využíván, postupně zchátral.

Pražské jaro roku 1968 přineslo nejen uvolnění ve společnosti, ale také obnovení skautské činnosti. V Boskovicích se vedení střediska ujal Jaroslav Karásek – Atom. Ve středisku působily dva oddíly – dívčí a chlapecký. Pod středisko přešel i oddíl v Němčicích u Boskovic, který vedl Otakar Syka. Skauti se v Boskovicích scházeli v klubovnách na ulici Sušilova a Kpt. Jaroše. Do roku 1970 uspořádali celkem pět táborů. S nástupem normalizace byla ale působnost skautského hnutí opět udusávána, až nakonec byl junák v září 1970 potřetí zakázán.

Rok 1989 přinesl Sametovou revoluci a s ní se obnovila i skautská organizace Středisko Boskovice zahajuje svoji činnost tentokrát pod vedením Aloise Krále – Lolina. V roce 1992 je ve středisku již osm oddílů (sedm pro děti a mládež a jeden oddíl oldskautů), které působí nejen v Boskovicích, ale také v Šebetově, nebo Drnovicích.

Oldskautům se podařilo zakoupit pozemek “Na Randulce”, který se nachází mezi obcemi Němčice, Valchov a Újezd u Boskovic, a dali jej boskovickému středisku k užívání. Postupně zde skauti zbudovali skautský srub. Do dnešní doby se na Randulce pořádají letní tábory i víkendové výpravy. Další skautský srub patřící boskovickému středisku vznikl v letech 1991-1997 z iniciativy Adolfa Šamšuly v Drnovicích.

Roku 2007 se stává vedoucím středisla Karel Šafář. V současnosti jsou v Boskovicích činné tyto oddíly:

  • 1. oddíl Oičego
  • 2. oddíl Akéla (Šebetov)
  • 6. chlapecký oddíl Nibowaka
  • 8. oddíl oldskautů
  • 9. dívčí oddíl Minetaka
  • 10. oddíl roverů a rangers
  • 11. oddíl rodinného skautingu
  • 12. oddíl CorLeonis (Lysice).

Chceš vědět více o historii boskovických skautů? Jaké to bylo pomáhat v poválečných Sudetech? Nebo jaké osudy potkali boskovické skauty za totalitních režimů? To vše a mnohem více se dočteš v připravované publikaci, kterou bude možné si zakoupit během oslav v Muzeu regionu Boskovicka (případně možnost objednání).

STRÁNKY SKAUTSKÉHO STŘEDISKA BOSKOVICE