Libuše Králová

Libuše Králová – Liba se narodila 5. 3. 1936 v Letovicích.
Začala skautovat v roce 1945 v Letovicích a u družiny skautek byla aktivní až do zákazu skautingu v roce 1950.

Po dokončení základního vzdělání nepokračovala dále ve studiu, jelikož se věnovala péči nejdříve o těžce nemocnou maminku, která zemřela v roce 1951 a později se starala i o tatínka, který po nucených pracích v uranových dolech v Jáchymově zemřel v prosinci 1953. Ještě před smrtí tatínka se seznámila s Aloisem Králem – Lolinem, za kterého se 2. 3. 1957 provdala.

Po obnovení skautingu na jaře 1968 byla aktivní vedoucí družiny skautek v boskovickém středisku, zajímavostí byla účast její družinky na Svojsíkově závodě v roce 1969, kdy po cestě vlakem do Prahy skautky potkaly Emila Zátopka, který děvčata pozval domů do Roztok u Prahy. Dana Zátopková prý z množství děvčat nebyla nadšená a s boskovickými skautkami se brzy rozloučila. Emil Zátopek se Libě podepsal na skautský kroj a od té doby prala kroj jen “v ruce”.

Liba stála po boku Lolina při obnově skautingu v Boskovicích na začátku 90. let, na okrese zastávala funkci místopředsedy okresní rady, pomáhala s vařením na táborech na Drozdovské pile, vypomáhala se střediskovým účetnictvím a organizací setkání oldskautů a byla Lolinovou doslova pravou rukou. Těžko se zapomíná na tradiční buchty, které pekla na každou střediskovou radu, která se konala u Lolina a Liby doma.

Na jaře 2013 obdržela Liba děkovný list za celoživotní práci pro skauting a až do své smrti v prosinci 2013 se účastnila střediskových akcí.