Otakar Syka

Narodil 19. října 1927 v Boskovicích. Rodina se ale následně přestěhovala do Jeseníku.

Otakar Syka ve 20 letech nastoupil na základní vojenskou službu do Kutné Hory. Tam spolu s dalšími založil ilegální organizaci nazvanou SIOMVF (Státní ilegální organizace mladé vlastenecké fronty), která vydávala protistátní letáky. Činnost skupiny byla naneštěstí v roce 1949 odhalena, zatčeno bylo více než 50 lidí – mezi nimi i Otakar Syka. Spolu s ostatními byl souzen u Státního soudu v Praze, kde byl odsouzen za velezradu na 14 let odnění svobody. Část trestu byl uvězněn v Jáchymovských uranových dolech. Po 7 letech věznění byl nakonec roku 1956 propuštěn.

Po propuštění se seznámil s Hedvikou Mikuláškovou, která pocházela z Němčic u Boskovic. Brzy se vzali a po narození prvního syna se v roce 1960 odstěhovali do Němčic. Právě v Němčicích založil v dubnu 1968 smíšený skautský oddíl, který čítal 25 členů. V oddíle působila jedna dívčí a dvě chlapecké družiny. Po vytvoření skautského střediska v Boskovicích, přešel němčický oddíl pod něj. V červenci 1968 se konal první tábor v lesích u Vlčí skály na říčce Luze (dnes Punkva) u Sloupu. Druhý tábor v roce 1969 byl blízko Bohuňova (okres Svitavy) a třetí tábor 1970 se uskutečnil u obce Hnátnice (okres Ústí nad Orlicí). Roku 1970 byla činnost oddílů ukončena.


Otakar Syka zemřel v roce 1985. Znovuobnovení skautingu, ve které doufal do poslední chvíle, se bohužel nedožil.