Vlastimil Sychra

Vlastmil Sychra – Šedý Vlk

Vlastmil Sychra se narodil 3. ledna 1923 v Dunajské Stredě na Slovensku jako syn českého četníka. Po návratu rodiny do Boskovic vstoupil do Junáka (pravděpodobně kolem roku 1935) a od roku 1937 spolu s Antonínem Klíčem vedl vlčáckou smečku. Jako vedoucí se zúčastnil letního tábora v roce 1937 pod Wilsonovou skálou a v roce 1938 pod hradem Lamberk.

Po obnovení Junáka v roce 1945 se stal vedoucím boskovického střediska. Funkci vykonával do odchodu na vojnu v roce 1946. V létě 1945 spolu s Antonínem Klíčem vedl tábor v Boršově, kde skauti pomáhali na žních.

Za tuto pomoc skauti obdrželi standartu práce od ministra zemědělství. Vlastimil Sychra se angažoval v boskovickém středisku po celou dobu jeho fungování až do roku 1949. V roce 1948 ještě vedl poslední střediskový tábor pod hradem Holoubek na řece Jihlavě

K obnovení Junáka došlo z jara 1968 a Šedý Vlk patřil mezi nejaktivnější a nejváženější činnovníky. Oblíbeným vedoucím byl především u vlčat, s  nimiž jel i na tábor v roce 1969 u Kořence a na tábor v roce 1970 k  Lysicím. Poté byla činnost Junáka již potřetí zakázána.

Vlastimil Sychra zemřel 3. prosince 1970, nedlouho po odevzdávání skautského majetku pionýrské organizaci SSM, což těžce nesl. Jeho pohřeb se stal posledním shromážděním boskovických skautů v krojích až do dalšího obnovení Junáka v roce 1989. Na jeho památku skauti od roku 1971 chodí každý rok na hřbitov zapálit svíčky zemřelým bratrům a sestrám.